Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2013

lisarowe
lisarowe
lisarowe

November 06 2013

lisarowe
1607 310e 420
Reposted fromwerterowska werterowska viadonoteat donoteat

November 05 2013

lisarowe
0677 daec 420
Zofia Nałkowska "Medaliony"

November 04 2013

lisarowe
8281 571f

November 01 2013

lisarowe
9001 8fc2 420
Reposted fromwagabunda wagabunda viaxannabelle xannabelle
lisarowe
0813 639c
Reposted fromdecepcion decepcion viaxannabelle xannabelle
9079 9a71

ZUPA!!

October 31 2013

lisarowe

i nagle olśnienie

jak bardzo sami jesteśmy we wszystkim co robimy

lisarowe
Wszystkie uczucia wpycham do sejfu i zatrzaskuję za nimi grube, trzymetrowe drzwi - na wypadek, gdyby któremuś zachciało się wydostać.
— Susan Ee - Angelfall
Reposted frommyname myname viaemotionalanorexic emotionalanorexic

October 29 2013

lisarowe
2235 2db6 420
Reposted fromMcHarvey McHarvey viaxannabelle xannabelle
lisarowe
0704 f476 420
Reposted fromneverragain neverragain viaMrsDarkness MrsDarkness
lisarowe
- Masz niskie poczucie wartości. Masz tendencje do konfrontacji i agresji, czasami reagujesz na konfrontacje przemocą. Preferujesz schematy dające skutek odwrotny do zamierzonego, masz małą tolerancję na frustracje, absorbujesz stres i radzisz sobie z nim poprzez procesy autodestrukcyjne. Jesteś nieodpowiedzialny, łatwo żywisz urazę, masz skłonności do manipulacji, jest w tobie wrogość i masz psychologiczne predyspozycje do nałogów.
Śmieje się.
- To nie jest śmieszne James.
- Mów dalej.
- To nie jest jakiś żart.
- Śmiech pomaga, teraz mów dalej.
Zagląda do teczki.
- Jesteś również bardzo rozgniewany. Niesamowicie rozgniewany.
Patrzy na mnie.
- Jesteś również bardzo inteligentny.
Wypijam łyk kawy.
- To by się zgadzało.
- Tak?
- Oprócz tego kawałka o inteligencji.
- Dlaczego tak myślisz?
- Gdybym był tak bardzo inteligentny, pewnie nie byłbym taki rozjebany.
- Nałogowcy jako grupa osiągają ponadprzeciętne wyniki w testach na inteligencje.
- Dlaczego?
- Ty mi powiedz.
- Może dlatego, że jesteśmy wystarczająco bystrzy żeby zorientować się jaki gówniany jest świat i dochodzimy do wniosku, że nałóg jest jedyną formą radzenia sobie z tym faktem.
— wow || James Frey "Milion małych kawałków" via fb
Reposted fromnotforgetme notforgetme viaRecklessKid RecklessKid

October 26 2013

lisarowe
7866 90b6 420
warm me up
and breath me
Reposted fromsmallandneedy smallandneedy viaskinnyone skinnyone

October 24 2013

4504 7d97 420
Reposted fromdeviate deviate viaRecklessKid RecklessKid
lisarowe

October 23 2013

4288 ed4d 420
Reposted fromdeviate deviate viainsanedreamer insanedreamer
lisarowe
7515 db90 420
Reposted fromasiiieek asiiieek viametadon metadon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl